ثبت شده درستادساماندهی پایگاه های اینترنتی ایرانی وزارت ارشاد

نجار،استاندارکرمان با دکترروحانی رییس جمهور منتخب نسبت فامیلی دارد

نجار استاندارکرمان با رییس جمهور منتخب نسسبت فامیلی دارد

شهدادنیوز

به نظر می رسد استاندارکرمان با رییس جمهور منتخب نسبت فامیلی دارد. براساس مطلب منتشر شده در وبلاگ سرخه ای ها که هم استاندارکرمان آقای نجار و هم دکتر حسن روحانی اهل سرخه هستند احتمال نسبت فامیلی بین ایشان زیاد است.

http://www.sorkhehi.blogfa.com/post-82.aspx


 

حاج حسن نجار را سرخه ای ها خوب می شناسند. شوهرخواهر رئیس جمهور منتخب و رئیس ستاد انتخاباتی او در سرخه

براساس متن وبلاگ سرخه ای ها آقای نجار استاندارکرمان در مراسم تدفین پدر دکتر روحانی در سال 90 حضورداشته است ازسویی برخی می گویند آقای حسن نجار شوهرخواهر رییس جمهور منتخب، برادر آقای نجار استاندار کرمان است.منبع : http://shahdadnews.blogfa.com/post-945.aspx
تاریخ انتشار :  پنجشنبه 27 تیر1392ساعت 23:33 | توسط : شهدادنیوز  |